Xellect Logo 14

 

Wprowadź firmę na wyższy poziom rozwoju

SZKOLENIA I WDROŻENIA

MANAGEMENT CLASSIC

 

Przygotowujemy firmy do realizacji strategii.
Wspieramy w poprawie efektywności i zarządzaniu.

 

 


 

STRATEGIA

 


Strategia rozwoju firmy.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE


 

Sprawdź możliwości 

 

ZARZĄDZANIE

 


Zarządzanie oparte o cele.
MODEL I WDROŻENIE


 

Sprawdź możliwości 

 

EFEKTYWNOŚĆ

 


Poprawa efektywności procesów.
ANALIZY I REKOMENDACJE


 

Sprawdź możliwości 


Rozwijamy kompetencje menedżerów.
 Wspieramy zespoły w realizacji celów.  


 

 

SZKOLENIA

 
Rozwój kompetencji i narzędza
SZKOLENIA OTWARTE
 
 

 

ON-THE-JOB

 
Wsparcie w realizacji celów.
W TRAKCIE PRACY
 
 

 

WARSZTATY

 
Praca kreatywna i projekty
DLA ZESPOŁÓW
 
 

BUSINESS DESIGN

xellect GO Model Canvas Logo

 

 Pomagamy w projektowaniu biznesu. 
Przygotowujemy zespoły do realizacji projektów.  

 


 

 

MODELE BIZNESU

 
Projektowanie modeli biznesowych.
BUSINESS MODEL CANVAS
 
 

 

CELE I STRATEGIA

 
Projektowanie celów i strategii.
GO MODEL CANVAS
 
 

 

TEAMWORK

 
Budowanie zespołów projektowych.
FLYING SQUADS