Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG

Transparentność w OKR

OKR Transparency

Transparentność ułatwia pokonanie niejednoznaczności (Ambiguity) - jednej z najbardziej destrukcyjnych sił środowiska VUCA. To właśnie ta siła tworzy brak pewności siebie, konflikty i zamraża organizację w bezruchu i chaosie. Powoduje, że trudno jest zbudować zaufanie niezbędne do uzyskania autonomii zespołów otwierającą drogę do współtworzenia rozwiązań. Dezorientacja wynikająca z niejednoznaczności często prowadzi do zwiększenia kontroli zachowań lub co gorsze ekstremalnego delegowaniem popartego przesłaniem „zrób jak uważasz”. Transparentność pomaga stawić czoła negatywnym skutkom niejednoznaczności i  budować w organizacji paradygmat zaufania.

Czytaj dalej

Trzy poziomy "PO CO" w OKR

 

Jedną z istotnych cech OKR jest to, że zawierają odpowiedź na pytanie „PO CO”. Firmy, menedżerowie i zespoły podejmujące określone wysiłki chcą znać sens tych wysiłków. Poczucie sensu w działaniu jest jednym z największych motywatorów. Bez poczucia sensu działania nasza motywacja spada. Odpowiedź na pytanie „PO CO” jest niezbędną do pokazania tego sensu.

Dalej o tym jak posługiwać się owym „PO CO” stosując metodę OKR.

Czytaj dalej

OKR. Kulisy dobrych praktyk wdrożeniowych. SYSTEMOWE HYBRYDY

OKRy są proste. Niektórzy określają je jako brutalne w swojej prostocie. To określenie jest prawdziwe jeśli mówimy o konstrukcji OKRa, czyli celu i mierzących postępy w jego realizacji kluczowych rezultatach. To de facto dwa elementy, lecz dojście do tego, co wpisać w taki model i jak go włączyć w system zarządzania, to już inna sprawa sprawa.

W wielu książkach i artykułach dotyczących OKR, możemy przeczytać jak świetnie działa ta metoda i jak łatwo się z nią pracuje. To prawda koncepcja zarządzania za pomocą OKR świetnie pasuje do zdigitalizowanej, niepewnej, kompleksowej i zmiennej rzeczywistości. To podejście ma przed sobą przyszłość, choć było już stosowane w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Czytaj dalej

Jak złapać trakcję z OKR

Zastosowanie technologii OKR wnosi do organizacji wiele nowych możliwości związanych z rozwojem potencjału strategicznego. Posługiwanie się OKRami wpływa na sposób zarządzania ułatwiając integrację celów strategicznych ze zwinnym zarządzaniem na poziomie operacyjnym. Poza tym, że OKRy upraszczają i konkretyzują procesy planowania celów wnoszą do organizacji bardzo ważny element – pobudzają innowacyjność. Wywołują ukierunkowane na konkretne potrzeby procesy kreatywne, prowadzące do stworzenie rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów. Proces planowania OKR, czyli Runway otwiera drogę do szybkich interakcji, gdzie współpracujące zespoły przedstawiają swoje punkty widzenia, określając oczekiwania i możliwości.

 

Runway 1

Czytaj dalej

Strategic Workflow

Strategic Workflow, to strumień wykonywanej krok po kroku pracy intelektualnej związanej z planowaniem i realizacją strategii. Strategic Workflow jest utrwalony i zwizualizowany w modelu zawierającym trzy strefy: Runway, Feedback Loop oraz Service. Strategic Workflow jest cyklicznie projektowany i modyfikowany zgodnie z potrzebami organizacji. Jego projektowanie opiera się na zasadach podejścia Design Thinking. W Strategic Workflow są utrwalone zasady współpracy i komunikacji lidera i zespołu niezbędne w procesie planowania i realizacji celów i strategii. Strategic Workflow standaryzuje założenia przyjętego modelu zarządzania wraz ze stosowanymi w tym modelu narzędziami (Canvas).

Czytaj dalej

Jasne reguły OKR

OKRy, to sposób planowania i realizacji celów dopasowany do obecnej rzeczywistości. Ułatwia integrowanie wspólnych celów w obszarach operacyjnych i rozwojowych. Dzięki temu firmy uzyskują koncentrację na strumieniach wartości. Są zdolne do jasnego wyznaczania kierunków rozwoju oraz działania przynoszącego określone rezultaty. Warto pamiętać, że zastosowanie metody OKR opiera się na określonych zasadach niezbędnych do jej prawidłowego zastosowania. Dowolność i brak takich zasad może być przyczyną dezorientacji i chaosu.

Czytaj dalej

Specyfika OKR

Inne spojrzenie na cel

Cel w OKR jest celem „stopniowalnym” co oznacza, że można go zrealizować w różnym stopniu – lepiej lub gorzej. Oznacza to, że realizacja celu w 100%  jest mniej istotna od podjęcia inicjatywy rozwoju. W koncepcji OKR mierzy się i ocenia progres – postęp. W  sposobie pomiaru postępów pozostawia się pewien margines na realizację celu w mniejszym lub większym stopniu. To jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw koncepcji posługiwania się OKRami. Realizacja celu w OKR  w „pewnym stopniu”  nie oznacza porażki !!!

Czytaj dalej

OKR - cele nowej generacji

OKRs – Objectives and Key Results - czyli cele i rezultaty. To metoda wyznaczania i realizacji celów nowej generacji. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność biznesową, a szczególnie tą związaną z rozwojem strategicznym. Jeśli jest dobrze wdrożona może stać się kluczową siłą napędową w rozwoju firmy. Technika jest popularna, ponieważ jest prosta zarówno w zastosowaniu jak i we wdrożeniu. Pozostawia w wyznaczaniu celów więcej swobody i koncentruje na tym co najważniejsze. Planowanie staje się intuicyjne - wystarczy wyznaczyć cel, a następnie dopasować do niego miary, które będą służyły ocenie postępów. Stanowi ciekawszą i bardziej przejrzystą alternatywę dla tradycyjnego zarządzania przez cele (MBO).

Czytaj dalej

Przywództwo w środowisku VUCA

W obecnej erze zmienności, nieprzewidywalności, złożoności i dwuznaczności (VUCA: Volatility-Unpredictability-Complexity-Ambiguity ) menedżerowie muszą dostosować sposób zarządzania i przywództwa. 

Czytaj dalej

KPI - Key Performance Indicators

KPI - Key Performance Indicators – to wskaźniki odzwierciedlające działania i aktywności (wykonanie, wydajność - Performance), kluczowe dla realizacji określonego celu. Nie są miarami wyrażonymi finansowo, a ich pomiar może być dokonywany na bieżąco. Mówią co należy zrobić, aby osiągnąć określony rezultat/cel.

Czytaj dalej

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

Nie ulega wątpliwości, że większość firm i zespołów realizuje projekty w środowisku wymagającym umiejętności działania adaptacyjnego. Zmienność i nieprzewidywalność, to główne cechy takiego śro­dowiska (VUCA). Trzeba  w nim podejmować działania w obliczu wciąż no­wych problemów pojawiających się na horyzoncie .

Czytaj dalej

System zarządzania

Tylko trzy rzeczy dzieją się w organizacjach bez niczyjej pomocy: konflikty, zamieszanie, brak rezultatów. Reszta wymaga zarządzania. (Peter Drucker).

Czytaj dalej

Poprawa efektywności

Zarówno dla firm jak i zespołów efektywność jest jednym z kluczowych wyzwań w rozwoju. Firmy wszystkich branż aspirują do tego, aby stać się organizacją o wysokiej efektywności. Stąd ich ciągłe zainteresowanie pomiarem rezultatów i zarządzaniem efektywnością. Im lepiej firma radzi sobie w tych obszarach tym lepiej reaguje na presję rynku i sprawniej radzi sobie z budowaniem motywacji i zaangażowania pracowników.

Czytaj dalej

Strategiczna "dieta"

Cele i aktywności tworzą energię w organizacji. To „strategiczne menu” które należy skomponować i dostarczyć. Efektywność organizacji wzrasta jeśli takie „menu” jest właściwe. Niewłaściwie skomponowane może obniżyć efektywność firmy lub jej zaszkodzić.

Metaforycznie o strategii i celach.

Czytaj dalej

Sposób na strategię

Istnieje wiele sposobów, które możemy zastosować do opracowania i wdrażania strategii. Wybór określonego podejścia do realizacji strategii musi być dopasowany do sytuacji w której znajduje się firma. Sytuację określa rynek, jego oczekiwania, tempo zmian, poziom zaawansowania technologicznego, konkurencja itp.

Czytaj dalej

Strategia... niebezpieczna separacja

Menedżerowie planują strategię i cele rozwojowe, a zespoły ją realizują. Takie podejście jest standardem wielu organizacji. Niestety oddzielenie planowania od wdrożenia może spowodować poważne problemy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak planować i wdrażać strategię? Oto kilka wskazówek.

Czytaj dalej

Jak zaangażować zespół w realizację celów

Jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie wszystkich atutów oferowanych przez system zarządzania przez cele, wcześniej czy później jako lider staniesz przed koniecznością zaangażowania zespołu w ten proces. Jest to kluczowy moment dla powodzenia twoich działań szczególnie od strony uzyskania akceptacji zespołu i dobrego ukierunkowania jego pracy. Bez tej akceptacji trudno ci będzie zrealizować nawet najlepsze plany.

Czytaj dalej

Model S.M.A.R.T. w zespole

Jeśli jako osoba wyznaczająca cele zdecydujesz się na korzystanie z modelu S.M.A.R.T powinieneś zadbać, aby stał się on standardem w twoim środowisku pracy. Bowiem nie chodzi tylko o to aby opisać i przekazać cel do osoby która ma go zrealizować, ale także o to, aby przekonać się, czy ta osoba rozumie go, akceptuje i jest gotowa do jego realizacji.

Czytaj dalej

Czy Twoje cele są aktualne?

Praca z celami wymaga kliku przemyśleń, których powinieneś dokonać, aby przekonać się jak obecnie wygląda sytuacja. Zachęcam do wykorzystania poniższych pytań i zastanowienia się jaki jest twój poziom satysfakcji z uzyskanych odpowiedzi. Czy jesteś zadowolony? Jakie zmiany mogą polepszyć sytuację?

Czytaj dalej

Ekstremalne projektowanie strategii

Ekstremalne projektowanie strategii, to koncepcja która otwiera nowe możliwości w obszarze planowania i wdrażania strategii biznesu. Wyzwala od klasycznego planowania i związanych z nim barier. Bazuje na naturalnych ludzkich cechach związanych z myśleniem i działaniem. To podejście „narzędziowe” dla osób zajmujących się rozwojem i projektowaniem biznesu, a w szczególności wyznaczaniem celów oraz planowaniem i wdrażaniem strategii. Metoda otwiera nowe możliwości firmom i ich menedżerom. Jest doskonałym uzupełnieniem warsztatu: trenerów zarządzania, mentorów, konsultantów biznesu.

Czytaj dalej

Sposób na planowanie celów

Planowanie oraz projektowanie celów i strategii, to praca zespołowa. Może odbywać się w warunkach lokalnych lub wirtualnych. Coraz więcej firm pracuje w obu środowiskach. W każdym określanie celów i strategii jest wspierane odpowiednimi narzędziami. Gdy zespół spotyka się twarzą w twarz i pracuje lokalnie, często korzysta z technik Design Thinking, samoprzylepnych karteczek i flipchartów. Gdy pracuje na odległość korzysta z narzędzi zlokalizowanych na serwerach firmy lub w chmurze, co ułatwia dzielenie się informacjami i współpracę (Trello, JIRA, Asana, Miro)

Czytaj dalej

Business Case - jak podjąć decyzje o realizacji projektu

Menedżerowie korzystają z różnych narzędzi planowania i podejmowania decyzji. Kiedy określają cele i chcą rozwijać firmę posługują się Planem Strategicznym. Gdy podejmują decyzję o rozpoczęciu nowego biznesu tworzą Business Plan. Jeśli rozpoczynają nowe przedsięwzięcie typu Startup korzystają z Modelu Biznesowego. Kiedy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji o  rozpoczęciu nowego projektu opracowują Business Case.

Czytaj dalej

Jak rekrutować "agentów"

Przygotowanie dobrego planu i strategii, to nie wszystko czego firmy potrzebują do realizacji zmian. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest zbudowanie zespołu „agentów zmian” (ang. Change Agents), którzy przeprowadzą organizację przez proces transformacji. Organizacje, które nie zdecydują się w zmianach na zbudowanie zespołu wspierającego ten proces podejmują ryzyko osłabienia wewnętrznych relacji i poziomu współpracy. Zmiana może nie być doprowadzona do końca, a jej efekty nie satysfakcjonujące. W skrajnych przypadkach bariera zmiany powoduje, że firmy wycofują się z niej i porzucają szansę na rozwój.

Czytaj dalej

Cele - punkt odniesienia w motywowaniu

Kierowanie, to między innymi stawianie oczekiwań podległym pracownikom. Cele są właśnie takimi oczekiwaniami. Bez nich trudno będzie określić, czy osiągnąłeś już to co chciałeś. Dotyczy to zarówno całej organizacji, pracy zespołowej, jak również działania i wyników osiąganych przez poszczególne osoby. Najpierw musisz określić cele, a następnie uczynić z nich punkt odniesienia w ocenie postępów działania. Osoby, które nie określają celów, albo robią to nieprecyzyjnie najczęściej odczuwają brak satysfakcji z tego, co same uzyskują lub otrzymują od innych. Jeżeli nie wiesz do czego dążysz prawdopodobnie przez cały czas będziesz odczuwał niepewność i niezadowolenie.

Czytaj dalej

Zarządzanie przez cele - praktyka

Umiejętność wyznaczania celów jest elementem związanym z wykonywaniem jednego z najważniejszych obowiązków kierowniczych, którym jest planowanie. To właśnie od planowania i wyznaczenia celów rozpoczyna się proces kierowania każdą organizacją. Jedną z metod stosowaną w planowaniu i realizacji celów jest zarządzanie przez cele (ZPC, MBO)

Czytaj dalej

Jak realizować cele zespołowe

Menedżer i jego zespół powinien wiedzieć z jakimi celami ma lub może mieć do czynienia w swojej pracy. Powinien być zdolny do rozróżnienia standardowych działań i aktywności od celów rozwojowych i celów projektowych. Zespół powinien być przygotowany do pracy z każdym rodzajem celów i mieć zdolność do przyjęcia właściwego dla tych celów stylu pracy.Targety istotne na poziomie standardowych działań operacyjnych, schodzą na plan dalszy w pracy z celami rozwojowymi, gdzie priorytetem jest dobra koncepcja lub model celów.

Czytaj dalej

Realizacja celów - niezbędne wsparcie

Jeśli firma określiła cel lub cele rozwojowe, prawdopodobnie już wie „po co?” i „co?” zamierza osiągnąć. Musi jeszcze odpowiedzieć na pytanie „jak?” to zrobić.Każdy cel rozwojowy wymaga wsparcia w postaci inicjatywy. Inicjatywy to: zadania, projekty, programy, które wprowadzają i utrwalają rozwiązania wspierające realizację takich celów. Każdy cel rozwojowy może być wspierany jedną lub kilkoma inicjatywami.

Czytaj dalej

Jak wyznaczać cele rozwojowe

Cele rozwojowe „rodzą się” z niezadowolenia. Niezadowolenie może dotyczyć sytuacji w której znajduje się zespół lub firma, sposobu w jaki są realizowane określone działania lub osiąganych wyników.Niezadowolenie może także wynikać z braku czegoś. Uzasadnione niezadowolenie ma jasno określone źródło i opiera się na faktach. Jeśli jesteś niezadowolony z czegoś, zwykle oczekujesz zmiany. Dostrzegasz to, jak jest – a z drugiej strony widzisz jak powinno być. To naturalna sytuacja w której zaczynasz myśleć o celu, który jednocześnie oznacza zmianę i przejście od tego co jest, to tego co powinno być. Cele rozwojowe pomagają wypełnić lukę pomiędzy tym co jest, a tym co powinno być.

Czytaj dalej

Cele jako standard działania

Zanim przystąpisz do wyznaczania celów wraz ze swoim zespołem warto zadbać o uspójnienie tego, co macie na myśli mówiąc „cel”. Nieporozumienia na tym tle mogą znacznie utrudnić proces planowania, nie mówiąc już o zbudowaniu porozumienia dotyczącego tego: ”po co?”, „co?” oraz „jak?” zrealizować.

Czytaj dalej

Warsztaty strategiczne - jak wybrać doradcę

Menedżerowie podejmują decyzje o uczestnictwie w szkoleniach i programach rozwojowych popierając ją silnym przekonaniem związanym z uzyskaniem widocznych efektów. Oczekują konkretów odnoszących się do ich rzeczywistości biznesowej rozpatrywanych jako inwestycja. Stąd, aby  zweryfikować prawdopodobieństwo otrzymania od dostawcy oczekiwanego „produktu” należy opierać się na bardzo praktycznych kryteriach. Ważna jest forma samego programu szkolenia, jego zawartość, stosowane narzędzia i metodologia, lecz należy również pamiętać, że powinien się on zakończyć stworzeniem skonkretyzowanego planu umożliwiającego wdrożenie.

Bez tego elementu praca ze strategią może okazać się jedynie przyjemną formą spędzenia czasu.

Czytaj dalej

Zespołowe planowanie strategii

Zaangażuj zespół we wspólną pracę nad rozwojem i planowaniem strategii. Dzięki temu zadbasz nie tylko o zbudowanie wspólnej podstawy do dalszego działania, ale pozwolisz pracownikom wykorzystać doświadczenia, które zmotywują ich do realizacji planów. Zespołowe planowanie strategii jest bardzo skutecznym podejściem zapewniającym przeniesienie potencjału budowanych idei na konkretne plany i działania. Przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu zespołu proces realizacji zmian staje się o wiele łatwiejszy. Zaangażowane osoby z ciekawością oczekują nowych efektów ze swojej pracy i doceniają ukierunkowane wsparcie liderów.

Czytaj dalej

Planowanie i myślenie strategiczne

Zarządzanie strategiczne opiera się na dyscyplinie realizacyjnej związanej z dokonywaniem wyborów strategicznych, określaniem celów, budowaniem planów działania, oraz kontroli ich realizacji w perspektywie długoterminowej. Zarządzanie strategiczne jest „narzędziem” realizacji planów strategicznych oraz zmian.Obejmuje cykl, w którym odchylenia od założeń zbudowanych planów są podstawą do podejmowania decyzji i wprowadzania działań korygujących.

Czytaj dalej

Cele i zadania

Umiejętność wyznaczania celów jest elementem związanym z wykonywaniem jednego z najważniejszych obowiązków kierowniczych, którym jest planowanie.To właśnie od planowania i wyznaczenia celów rozpoczyna się proces kierowania każdą organizacją. Jedną z metod stosowaną w planowaniu i jednocześnie poprawiającą efektywność tego procesu jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele angażuje kierowników i podległych im pracowników w proces wyznaczania celów, tworzy warunki do poszukiwania rozwiązań i motywuje poprzez realizację okresowych ocen efektywności.

Czytaj dalej

Czym są inicjatywy strategiczne

Czym są inicjatywy strategiczne. Jakie jest ich miejsce w realizacji strategii. Dlaczego należy podejmować wysiłki w kierunki ich planowania i realizacji. Jak wpływają na realizację celów. Inicjatywy strategiczne należy rozumieć jako programy lub projekty realizowane poza rutynowymi działaniami organizacji wspierające realizację określonych celów.

Czytaj dalej

Harmonia w planowaniu celów

Dlaczego realizacja wielu celów w jednym czasie może sprawiać problemy? Co zrobić, żeby uniknąć konfliktu celów? Jak nie ulegać pokusie realizacji zbyt wielu celów? Planując aktywne działania każdy z nas miał do czynienia z sytuacją, gdzie musiał poradzić sobie z dużą ilością celów.To normalne, że w planowaniu, okoliczności mogą wymagać od nas wyznaczenia nie jednego, ale kilku celów. W zasadzie w większości przypadków jest to wręcz nieodzowne i dotyczy zarówno celów w życiu prywatnym jak również zawodowym.

Czytaj dalej

Motywująca rola celów

Wyznaczanie celów wpływa na poziom motywacji, a podejmowanie decyzji z wykorzystaniem informacji zwrotnej dotyczącej poziomu ich realizacji wpływa pozytywnie na poziom osiąganej efektywności. Jak pokazuje praktyka, już samo wdrożenie w organizacji systemu opartego o wyznaczanie celów może podnieść efektywność organizacji o ponad 20%.Zrozumiałe cele są traktowane jako punkty odniesienia w planowaniu zarówno działania jak i niezbędnych do ich realizacji zasobów. Modelują zachowania ludzi wpływając na ukierunkowanie ich aktywności. Ludzie posługujący się celami stają się bardziej precyzyjni i wydajni w swoich działaniach.

Czytaj dalej

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1