Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Jak wyznaczać cele rozwojowe

Jak wyznaczać cele rozwojowe

Cele rozwojowe „rodzą się” z niezadowolenia. Niezadowolenie może dotyczyć sytuacji w której znajduje się zespół lub firma, sposobu w jaki są realizowane określone działania lub osiąganych wyników.Niezadowolenie może także wynikać z braku czegoś. Uzasadnione niezadowolenie ma jasno określone źródło i opiera się na faktach. Jeśli jesteś niezadowolony z czegoś, zwykle oczekujesz zmiany. Dostrzegasz to, jak jest – a z drugiej strony widzisz jak powinno być. To naturalna sytuacja w której zaczynasz myśleć o celu, który jednocześnie oznacza zmianę i przejście od tego co jest, to tego co powinno być. Cele rozwojowe pomagają wypełnić lukę pomiędzy tym co jest, a tym co powinno być.

Zaczynasz myśleć o celach rozwojowych. Cel rozwojowy to taki cel, który może być zapisany w strategii lub innym planie rozwojowym. Plany rozwojowe są tworzone na poziomie organizacji i jednostek biznesowych, mogą być także tworzone dla działów, zespołów oraz osób indywidualnych. Cele rozwojowe zawierają w swoim opisie takie słowa oznaczające poprawę, takie jak:

  • poprawić,
  • wzmocnić,
  • zapewnić,
  • rozwinąć,
  • udoskonalić ,
  • zoptymalizować,
  • usprawnić
  • itp.

Załóżmy że firma prowadzi sprzedaż wyspecjalizowanych maszyn i technologii. W takiej działalności liczy się fachowość i wiedza inżynierska. Taki standard sprzedaży dotychczas zapewniała firma. Jednak oczekiwania klientów zmieniły się. Zaczęli oni oczekiwać nie tylko fachowej wiedzy i dobrej prezentacji rozwiązań, ale również współuczestnictwa na etapie projektowania kupowanych przez nich urządzeń. Określili nowy standard, który warunkował dalszą współpracę.

W takiej sytuacji dotychczasowy model działania firmy, która dostarczała urządzenia nie spełniał oczekiwań kluczowych klientów. Firma musiała dokonać zmian i postawić nowe cele rozwojowe. Jeden z celów, które określiła brzmiał „Poprawić warunki do współuczestnictwa klientów na etapie projektowania urządzeń”.

Ten cel oznaczał zmianę i podjęcie wysiłków prowadzących do wypracowania, wdrożenia i ostatecznie utrwalenia nowych standardów działania. Wyznaczenie i osiągniecie celu rozwojowego niesie ze sobą konieczność realizacji wielu dodatkowych działań. Działań które najczęściej wybiegają poza określone standardy i są związane z dodatkowym wysiłkiem. Cele rozwojowe wymagają wsparcia w postaci dodatkowych inicjatyw – projektów. Bez tych projektów realizacja celów rozwojowych jest praktycznie niemożliwa. Te z kolei wymagają określenia kolejnego rodzaju celów – celów projektowych.

 


 


 

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1