Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Realizacja celów - niezbędne wsparcie

Realizacja celów - niezbędne wsparcie

Jeśli firma określiła cel lub cele rozwojowe, prawdopodobnie już wie „po co?” i „co?” zamierza osiągnąć. Musi jeszcze odpowiedzieć na pytanie „jak?” to zrobić.Każdy cel rozwojowy wymaga wsparcia w postaci inicjatywy. Inicjatywy to: zadania, projekty, programy, które wprowadzają i utrwalają rozwiązania wspierające realizację takich celów. Każdy cel rozwojowy może być wspierany jedną lub kilkoma inicjatywami.

Bez takich inicjatyw osiągnięcie celu byłoby niemożliwe. Dlatego każdy, kto planuje cele rozwojowe, musi także zaplanować inicjatywy, które urealnią ich osiągniecie. Inicjatywa niesie ze sobą odpowiedź na pytanie „jak?” osiągnąć określony cel.

Inicjatywy mają najczęściej postać projektów, które w pierwszej fazie są ukierunkowane na przygotowanie i wdrożenie określonego rozwiązania. Po jakimś czasie jeśli rozwiązanie zadziała – to znaczy ma pozytywny wpływ na cel rozwojowy z którym jest powiązane – staje się działaniem o charakterze „rutynowym” - zaczyna stanowić standard. Można powiedzieć że przekształca się w aktywności, które były scharakteryzowane na wstępie. Jeśli inicjatywa, która wspiera określony cel rozwojowy jest projektem, powinna spełniać kilka warunków. Każdy projekt powinien być dobrze zaplanowany - to pierwszy krok umożliwiający jego realizację. Po czym można poznać, że projekt jest zaplanowany?

Po pierwsze projekt musi mieć własny cel i określony rezultat, który pojawi się po zakończeniu projektu. Po drugie jest rozpisany na zadania, do których będą przydzielone zasoby oraz odpowiedzialność. Projekt, który ma tylko cel, a nie ma zadań i harmonogramu realizacji trudno uznać za projekt. Nie angażuj siebie i swoich ludzi w inicjatywy, które wydają się być atrakcyjnymi projektami, tylko dlatego, że są ładnie nazwane. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy projekt ma określone zadania. Zadania zamykają określone etapy projektu i prowadza do wymiernych rezultatów. Są elementem kontroli i monitoringu.

Jeśli ktoś proponuje projekt bez zadań jest wysoce prawdopodobne, że nie przygotował harmonogramu działania, nie przewidział jakich zasobów będzie potrzebował w projekcie, ani też nie skalkulował budżetu projektowego. Nie można mówić o zaangażowaniu w projekt do momentu kiedy nie otrzymasz lub nie wyznaczysz konkretnych zadań do realizacji w ramach tego projektu.

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1