Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Jak realizować cele zespołowe

Jak realizować cele zespołowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Menedżer i jego zespół powinien wiedzieć z jakimi celami ma lub może mieć do czynienia w swojej pracy. Powinien być zdolny do rozróżnienia standardowych działań i aktywności od celów rozwojowych i celów projektowych. Zespół powinien być przygotowany do pracy z każdym rodzajem celów i mieć zdolność do przyjęcia właściwego dla tych celów stylu pracy.Targety istotne na poziomie standardowych działań operacyjnych, schodzą na plan dalszy w pracy z celami rozwojowymi, gdzie priorytetem jest dobra koncepcja lub model celów.

 

Zbudowanie świadomości dotyczącej istniejącej różnorodności celów, przyzwyczaja zespół do zmian. Członkowie zespołu wiedzą, że jest czas na pracę ze standardami, ale przyjdzie też czas na myślenie o rozwoju i angażowaniu się w dodatkowe działania. Taka świadomość pozwala lepiej przygotować się na zmiany tempa i stylu pracy. Istotna jest także świadomość tego, że zmiana w standardach działania nie musi wynikać z zaniedbań odnoszących się do wydajności i efektywności pracowników, a jest pochodną wpływu czynników zewnętrznych, które firma musi brać pod uwagę jeśli chce utrzymać przewagę strategiczną. Zespół musi rozumieć dlaczego powinien się rozwijać i jakie są konsekwencje tego rozwoju.

Angażowanie w planowanie i realizację celów rozwojowych nie może być postrzegane jako kara. Nie wszystkie firmy i zespoły mogą klasycznie i długoterminowo planować. A biorąc pod uwagę warunki w jakich funkcjonują można powiedzieć, że tych klasycznie planujących jest już niewiele. Nie wszystkie firmy mogą utrzymać określone standardy w długim czasie -niektóre z nich muszą działać adaptacyjnie, co wiąże się z szybkim i częstym wprowadzaniem zmian. O zbudowaniu świadomości działania w takich warunkach warto pamiętać przyjmując nowe osoby do zespołu jak również zmieniając kulturę pracy już istniejących zespołów. Menedżer i zespół powinni poświęcić czas na dokonanie uzgodnień jak obchodzić się z celami rozwojowymi.

To te cele realizowane poza określonym standardem pracy lub zakresem obowiązków, najczęściej wiążą się ze zmianą i porzuceniem status quo. Dlatego osoby indywidualne jak i zespoły niechętnie angażują się w ich realizację. Nadmiarowość celów rozwojowych i brak zrozumienia ich sensu, to główne przyczyny braku motywacji do zaangażowania się w ich realizację.

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1