Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Model S.M.A.R.T. w zespole

Model S.M.A.R.T. w zespole

Jeśli jako osoba wyznaczająca cele zdecydujesz się na korzystanie z modelu S.M.A.R.T powinieneś zadbać, aby stał się on standardem w twoim środowisku pracy. Bowiem nie chodzi tylko o to aby opisać i przekazać cel do osoby która ma go zrealizować, ale także o to, aby przekonać się, czy ta osoba rozumie go, akceptuje i jest gotowa do jego realizacji.

Wykonawca celu tak samo jak ty, powinien znać model S.M.A.R.T, na podstawie którego będzie mógł zwrócić uwagę na niezrozumiałe lub niepokojące go szczegóły.

Często zdarza się w organizacjach, że osoby przyjmują cel bezkrytycznie, ponieważ nie wiedzą na co zwrócić uwagę w jego opisie. Przyjęcie celu bez określonego precyzyjnie terminu realizacji (T) lub oczekiwań związanych z satysfakcjonującym poziomem jego realizacji (M) jest bardzo ryzykowne. Jeżeli osoby, którym przekazujesz cel będą znały ten sam model (S.M.A.R.T), którym posługujesz się ty, komunikacja w tym zakresie będzie z pewnością ułatwiona.

Rozpoczęcie pracy z dobrze zakomunikowanym celem, pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat czasu wynikających z niezrozumienia celów i pozwoli uniknąć konfliktów wynikających z różnorodnych przekonań dotyczących tego co należy osiągnąć. W przyjmowaniu celu i jego „krytyce” nie chodzi oczywiście o to, aby odrzucać każdą propozycję celu – tutaj decyzja leży najczęściej po stronie przełożonego i jej podstawą jest strategia firmy – ale, o to żeby zwrócić uwagę na braki lub błędy w samym procesie komunikowania celów i dać sobie szanse na wyjaśnienia i ustalenie akceptowanej przez obie strony wersji. Wówczas można rozpocząć działania z przekonaniem, że osoba realizująca cel robi to, co powinna robić.

Skuteczne przekazanie celu nie opiera się tylko i wyłącznie na modelu S.M.A.R.T, ale również umiejętnościach przywódczych pozwalających zbudować odpowiednią atmosferę podczas przekazywania jak również rozliczania realizacji celów. W wielu przypadkach, to sam sposób przekazania celu decyduje o tym czy zostanie zaakceptowany i zrealizowany. Zaangażowanie zespołu we wspólne wyznaczanie celów i poszukiwanie sposobów ich realizacji daje szansę na urealnienie celów i lepsze dopasowanie ich do warunków organizacyjnych.


 


 

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1