Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

Nie ulega wątpliwości, że większość firm i zespołów realizuje projekty w środowisku wymagającym umiejętności działania adaptacyjnego. Zmienność i nieprzewidywalność, to główne cechy takiego śro­dowiska (VUCA). Trzeba  w nim podejmować działania w obliczu wciąż no­wych problemów pojawiających się na horyzoncie .

Klasyczny „Waterfall”

W obszarach technicznych opartych na  procesach i rozwiązaniach materialnych reguły działania są określone. Dochodzenie do rozwiązań jest logiczne, tak jak np. w przypadku budowy domu lub jakie­gokolwiek procesu produkcyjnego. To bezpieczne i komfortowe środowisko do planowania i realizacji planów. W takim środowisku dominuje podejście zarządzania projektami określone jako „Waterfall”. Ma charakter liniowy zarówno na etapie planowania jak i realizacji planów. Pozwala na wykorzystanie sprawdzonych wzorców i znanych rozwiązań. Przyczyna i skutek są jasne. Znany jest cel który chcemy osiągnąć oraz rozwiązanie, które ma do niego doprowadzić.

Podejście adaptacyjne "Adaptive Teamwork"

W obszarach związanych z rozwojem strategicznym oraz tam, gdzie często stawia się abstrakcyjne cele dominuje podejście adaptacyjne. Jest także stosowane w środowisku VUCA Praca w takim środowisku niesie większe ryzyko niepowodzenia, wymaga większych wysiłków i generuje niepewność. Na rezultaty ma wpływ nieskończenie wiele czynników.Tutaj związek przyczyny ze skutkiem nie jest tak klarowny. Do momentu osiągniecia celu rozwiązanie prowadzące do jego realizacji pozostaje niewiadomą, a w ekstremalnych sytuacjach nie­jasne jest zarówno rozwiązanie jak i cel który dzięki niemu zrealizujemy.


Jeśli układasz cegłę po cegle, to wiesz że w końcu powstanie mur. To łączenie elementów jak w łańcu­chu zakończone konkretnym rezultatem. Jeśli planujesz i realizujesz cele w ramach strategii firmy, to nie ma 100% pewności, czy osiągniesz zamierzony rezultat. Ta sytuacja przypomina układanie Puzzli, których szukasz i próbujesz dopasować dopóki nie odnajdziesz właściwego elementu.


Adaptacyjne podejście do realizacji projektów jest typowe zarówno dla zespołów strategicznych roz­wijających innowacje jak, i tych budujących nowe przedsięwzięcia (StartUp).  Takie zespoły ciągle po­szukują satysfakcjonujących rozwiązań dla problemów i wyzwań. Bardzo często nie wiedzą od czego zacząć i na jakie pytania odpowiedzieć. Testują wiele pomysłów. Nie posługują się typowym  planem działania ani prostą logiką prowadzącą do rezultatów. Rzeczywistość którą tworzą oraz cele wyłaniają się stopniowo z realizowanych projektów.

Stragile Leadership w podejściu adaptacyjnym (VUCA)

Przywództwo i zarządzanie w zespołach realizujących projekty wymagające podejścia adaptacyjnego (w środowisku VUCA) polega na mobilizowaniu i otwieraniu możliwości bardziej niż na planowaniu i kontrolowaniu. Liczy się atrakcyjne i angażujące środowisko pracy oraz odpowiednie podejście do zarządzania projektami. Typowe przywództwo nie sprawdzi się w podejściu adaptacyjnym.  

Stragiler i Flying Squads, to koncepcja przywództwa i pracy zespołowej dopasowana do wymagań po­dejścia adaptacyjnego. Pozwala na przygotowanie zespołu i zbudowanie zasad współpracy ułatwiają­cych podejmowanie trudnych wyzwań. Jeśli myślisz o zaangażowaniu ludzi w realizację strategii, pro­jektów strategicznych i wprowadzaniu zmian (VUCA), warto rozważyć zastosowanie tego podejścia (Stragiler & Flying Squads).

  


 

Tags: #vuca

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1