Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Jasne reguły OKR

Jasne reguły OKR

OKRy, to sposób planowania i realizacji celów dopasowany do obecnej rzeczywistości. Ułatwia integrowanie wspólnych celów w obszarach operacyjnych i rozwojowych. Dzięki temu firmy uzyskują koncentrację na strumieniach wartości. Są zdolne do jasnego wyznaczania kierunków rozwoju oraz działania przynoszącego określone rezultaty. Warto pamiętać, że zastosowanie metody OKR opiera się na określonych zasadach niezbędnych do jej prawidłowego zastosowania. Dowolność i brak takich zasad może być przyczyną dezorientacji i chaosu.

 

Zasady nie oznaczają usztywnienia i ograniczenia organizacji. Są niezbędne do stworzenia trwałych punktów odniesienia, które sprawiają że posługiwanie się OKR stanie się jasne dla menedżerów i ich zespołów. Dzięki nim nie będą tracić czasu na zatrzymywanie się w planowaniu i działaniu oraz na poszukiwanie niepotrzebnych obejść. Posługiwanie się OKR opiera się na kanonach – regułach. Podobnie jak w sporcie – piłka nożna też ma określone reguły – co oczywiście nie oznacza, że wszystkie zespoły grają w tym samym stylu. Lecz już gra w football piłeczką do tenisa, lub rozłożenie na środku boiska dodatkowej siatki, to zmiana reguł.

Czasami firmy w taki sposób traktują stosowanie OKR. Określenie „zrób jak uważasz lub jak ci się wydaje” nie sprawdza się w zastosowaniu tej metody. Elementy OKR, czyli cele (Objectives) i kluczowe rezultaty (Key Results) mają swoje funkcje i specyficzny sposób formułowania. To nie wszystko jedno, w jaki sposób je określimy i posługujemy się nimi. Wdrożenie OKR wymaga zrozumienia i stopniowego stosowania tych zasad, tak aby transformacja z obecnych metod zarządzania nie polegała tylko na zmianie nazwy na OKR.

Tags: #okr

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1