Xellect Logo 14

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE

 

Zarządzaj skutecznie w oparciu o jasno określone cele.
Mierz poziom realizacji celów i standardów pracy (KPI).
Premiuj za wyniki.

 

 

System zarządzania etapy

 

1

CELE

 


Cele indywidualne i zespołowe
Określone mierniki postępów
Inicjatywy rozwojowe

  

100%

osób i zespołów posiada własne cele i wskaźniki KPI

 

2

REALIZACJA

 


Określone zasady realizacji celów
Uzgodniony cykl monitorowania celów
Wypracowane zasady oceny postępów

 

100%

menedżerów przygotowanych do monitorowania celów

3

REZULTATY

 


Wdrożony system zarządzania
Działanie w kierunku realizacji celów
Pomiar i ocena rezultatów

 

100%

celów jest ocenionych i zaplanowanych do kolejnego cyklu

WYBIERZ MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KPI

 


SYSTEM ZARZĄDZANIA W MODELU
Key Performance Indicators


System pomiaru
Standardy wydajności
Wskaźniki KPI
Zasady oceny
Cykl monitoringu
Raporty menedżerskie

Baza dla systemów MBO i OKR


WYDAJNOŚĆ
KNCENTRACJA NA STANDARDACH
POMIAR AKTYWNOŚCI

 

PODEJŚCIE KLASYCZNE 


   

Zapytaj o ofertę

MBO

 


SYSTEM ZARZĄDZANIA W MODELU
Management by Objectives


System pomiaru i KPI
Cele i kaskadowanie
Inicjatywy strategiczne
Cykl monitoringu i oceny
Zasady premiowania
Raporty i arkusze celów

Zawiera elementy KPI


EFEKTYWNOŚĆ
KONCENTRACJA NA CELACH
ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ


PODEJŚCIE KLASYCZNE


 

Zapytaj o ofertę

OKR

 


SYSTEM ZARZĄDZANIA W MODELU
Objectives & Key Results


System pomiaru i KPI
Cele i powiązania
Inicjatywy strategiczne
Kluczowe Rezultaty
OKR Canvas
Zasady oceny postępów

Zawiera elementy MBO i KPI


EFEKTYWNOŚĆ
KONCENTRACJA NA REZULTATACH
TRANSPARENTNOŚĆ

 

PODEJŚCIE ZWINNE


 

Zapytaj o ofertę

xellect management system

System zarządzania

Wdożenie ze wsparciem szkoleniowym


Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania. Realizacja programu sprzyja poprawie efektywnosci  i ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty. Jasne cele i skuteczna realizacja oparta o  kwartalny cykl rozwoju i wdrażania systemu zarządzania przez cele. 

 

Zapytaj o ofertę