Xellect Home

 OKR
Objective & Key Results 

 

Projektowanie cyklu OKR

WARSZTATY

M A S T E R C L A S S    W O R K S H O P

 

 

Zaprojektuj roczny i kwartalny cykl OKR 


 

 • Dowiesz się jak projektować roczny i kwartalny cykl OKR
 • Przygotujesz scenariusz cyklu na linii czasu
 • Dowiesz się jak dostosować cykl OKR do potrzeb firmy
 • Dowiesz się jak powiązać cykl OKR z pracą zespołów
 • Zrozumiesz wzajemny wpływ wydarzeń w cyklu OKR

 


Określ punkty interakcji menedżerów w cyklu OKR


 

 • Poznasz główne punkty interakcji w cyklu OKR
 • Dowiesz się jak uzyskać "Flow" w planowaniu i realizacji OKR
 • Nauczysz się unikać błędów typowych dla projektowania cyklu
 • Poznasz zasady organizowania wydarzeń w cyklu OKR
 • Zastosujesz OKR Pulpit™ do utrwalenia działań w cyklu OKR

 


 

 Kwartalny cykl OKR planowanie

Wartości szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 

 • Roczny i kwartalny cykl planowania i realizacji OKR stanowi fundament prawidłowego zastosowania metody OKR. Wdrożenie OKR w organizacji rozpoczyna się od uzgodnienia i zaplanowania modelu tego cyklu
 • Wdrożenie OKR w organizacji rozpoczyna się od uzgodnienia i zaplanowania modelu tego cyklu dopasowanego do potrzeb organizacji. Brak takich uzgodnień i transparentnego posługiwania się technologią OKR jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń wdrożeniowych
 • Na etapie projektowania cyklu OKR osoby którym powierzono to zadanie projektują pierwsza wersję cyklu, która następnie jest prezentowana użytkownikom (osoby docelowo korzystające z OKR), a następnie modyfikowana. System OKR nie jest narzucany, lecz współprojektowany.
 • Dobrze zaprojektowany cykl OKR stanowi bazę do automatyzacji procesu zarządzania, jeśli firma zdecyduje się na wprowadzenie dodatkowych aplikacji lub narzędzi. Wówczas będzie miała solidne podstawy do tego , aby przenieś wypracowane standardy do środowiska aplikacji i we właściwy sposób ją skonfigurować.
 • Cykl OKR, to trwały punkt odniesienia - zasady gry - którymi z zachowaniem pewności siebie posługują się wszystkie osoby korzystające z technologii OKR. Przygotowany model cyklu OKR stanowi wygodną podstawę do doskonalenia zapewniającego odpowiedni "flow"

 

 

Narzędzia wpierające

 

OKR Pulpit™

OKR PULPIT XELLECT

 


Podczas szkolenia każdy z uczestników korzysta z OKR Pulpit™. To narzędzie zawiera Canvas (szablony) niezbędne z planowania i realizacji OKR w cyklu kwartalnym. Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pomogą uzyskać wprawę w korzystaniu z OKR Pulpit™ i przygotować realne przykłady dotyczące tematyki szkolenia. 


  

Kwartalny cykl OKR

Każdy z tematów szkoleniowych obejmujące kluczowe punkty interakcji w cyklu OKR jest prezentowany za pomocą standardowego modelu cyklu OKR. Cykl OKR zawiera sekwencje punktów interacji umieszczone na linii czasu. Obejmuje także roczny cykl planowania i realizacji OKR. 

 

3 Fale cyklu OKR 

Program szkolenia

Projektowanie cyklu OKR


09:00-15:00 | Bloki 60 min. + 15 min przerwa


 

1. Charakterystyka cyklu OKR
 • Wprowadzenie do technologii OKR
 • Wprowadzenie do cyklu OKR
 • Model rocznego cyklu OKR: co, po co, jak i kiedy
 • Model kwartalnego cyklu OKR: co, po co, jak i kiedy
 • Projektowanie punktów interakcji w cyklu OKR
 • Dodatkowe punkty interakcji i Timeline Cyklu
 • Rola OKR Mastera w projektowaniu.
 • Skalowanie OKR za pomocą modelu cyklu OKR
 • Projektowanie oparte o Design Thinking

Ćwiczenia:   w OKR Pulpit™


2. Planowanie OKR (Planning)

 • Projektowanie punktów interakcji dla planowania OKR
 • Projektowanie cyklu rocznego
 • Projektowanie cyklu kwartalnego
 • Współzależności i przepływ informacji
 • Role i zadania menedżerów

3. Powiązanie OKR (Alignment)

 • Projektowanie punktów interakcji dla alignmentu OKR
 • Projektowanie cyklu rocznego 
 • Projektowanie cyklu kwartalnego
 • Alignment Top-Down i Bottom-Up

4. Ocena progresu (Evaluation)

 • Projektowanie punktów interakcji dla ewaluacji
 • Projektowanie cyklu rocznego
 • Projektowanie cyklu kwartalnego
 • Współzależności i przepływ informacji

5. Monitoring (Check-In)

 • Kwartalny monitoring realizacji OKR
 • Uzgodnienie częstotliwości Check-In
 • Scenariusz Check-In
 • Zbieranie informacji do Check-In
 • Projektowanie punktów interakcji dla Check-In

6. Przeglądy biznesu (Business Review)

 • Rola przeglądów biznesu w cyklu OKR
 • Scenariusz przeglądów biznesu
 • Przeglądy OKR jako podstawa planowania kolejnego cyklu
 • Elementy Reflect & Reset
 • Zbieranie informacji do Business Review
 • Projektowanie punktów interakcji Business Review

7. Podsumowanie i Rekomendacje

 • Błędy popełniane na etapie projektowania cyklu OKR
 • Jak zapewnić "flow" w cyklu OKR
 • Rekomendacje wdrożeniowe
 • Sesja pytań Q&A

Realizacja szkolenia

Szkolenie otwarte


Termin: dd-mm-rr

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 6
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia: Clickmeeting, OKR Pulpit
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: 1200,00 PLN brutto/osobę (w tym 23% VAT)

Zgłoś udział w szkoleniu

Otwarte szkolenia on-line realizujemy na platformie

clickmeeting

Zgłoś udział w szkoleniu przez Clickmeeting 

Automatyczne uzyskanie dostępu do szkolenia przez platformę Clickmeeting,  płatność PayPal.
Jeśli wolisz dokonać płatności przelewem zgłoś udział przez formularz

Zgłoś udział w szkoleniu przez Formularz      


 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Szkolenia wewnętrzne on-line dla firm i zespołów realizujemy na platformach preferowanych przez zamawiającego

Platformy on line

FOLLOW-UP

CASE

Zastosuj technologię OKR


W książce znajdziesz Case dotyczący tematyki szkolenia 

OKR VUCA DESIGN THINKING 

KUP KSIĄŻKĘ w ONEPRESS