Xellect Home

 

Pprojektowanie Modeli Biznesowych

Business Model Canvas

WARSZTATY

 

Projektowanie Modeli Biznesu

Business Model Canvas

 


 

 

Wprowadzenie do projektowania modeli biznesowych

 • Zasady budowania modeli biznesowych.
 • Model biznesowy w planowaniu strategii.
 • Business Model Canvas by Strategyzer.com.

Projektowanie biznesu - wpływ otoczenia

 • Analiza otoczenia biznesowego.
 • Identyfikacja szans i zagrożeń.
 • Trendy społeczne i technologiczne.
 • Przygotowanie do innowacyjnego rozwoju.

Projektowanie biznesu - propozycja wartości i klienci

 • Definiowanie propozycji wartości dla segmentu klientów.
 • Wartości materialne i niematerialne - innowacje.
 • Projektowanie wartości w kontekście problemów i oczekiwań.
 • Formułowanie komunikatu o wartościach dla klientów.
 • Strumienie przychodów i podejście do rozliczeń z klientami.

Projektowanie biznesu - procesy i zasoby

 • Procesy: w jaki sposób tworzymy wartości.
 • Zasoby: kluczowe zasoby materialne, niematerialne i wirtualne.
 • Partnerzy: wsparcie zewnętrzne i outsourcing.
 • Koszty obsługi modelu biznesowego.

Przygotowanie do testowania modelu biznesowego

 • Zasady oceny i monitorowania celów.
 • Hipoteza strategiczna.
 • Określenie kryteriów sukcesu.
 • Testowanie modelu i modyfikacje.

Realizacja szkolenia

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 10
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia: Clickmeeting, Zoom, Teams, Skype
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: do uzgodnienia

Zapytaj o szkolenie

Tylko szkolenie wewnętrzne dla firm i zespołów

 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu