Xellect Home

 

Warsztaty Strategiczne

Zespołowe planowanie strategii biznesu

WARSZTATY

 

 

PLANOWANIE STRATEGII BIZNESU

 WARSZTATY STRATEGICZNE

 

 


 

KICK-OFF Meeting

 • Uzgodnienie zakresu prac
 • Dopasowanie podejścia
 • Przygotowanie zespołu
 • Przygotowanie harmonogramu

 Analiza potencjału

 • Analiza strategiczna
 • Czynniki sukcesu
 • Scenariusze rozwoju
 • Opcje strategiczne
 • Wizja strategiczna
 • Ukierunkowanie strategiczne
 • Rekomendacje rozwojowe

Planowanie strategii

 • Wizja strategiczna
 • Wartości firmy
 • Określenie filarów strategii
 • Określenie celów strategicznych (OKR)
 • Wybór tematów strategicznych
 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Cele oraz wskaźniki KPI
 • Opracowanie mapy strategicznej
 • Przygotowanie do kaskadowania celów
 • Przygotowanie Planu Strategicznego

Planowanie inicjatyw strategicznych

 • Zaplanowanie i wybór inicjatyw
 • Analiza ryzyk projektowych
 • Przygotowanie kart projektów
 • Podział odpowiedzialności i zasobów
 • Przygotowanie harmonogramu projektów

Ukierunkowanie strategiczne firmy

 • Zakomunikowanie strategii
 • Przygotowanie modelu zarządzania

 • Opracowanie planu strategicznego

 

Realizacja szkolenia

 • Liczba dni: do uzgodnienia
 • Liczba godzin: do uzgodnienia
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 10
 • Forma: ON-LINE 
 • Technologia on-line: Clickmeeting, Zoom, Teams, Skype
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne ze wsparciem doradczym

Cena: do uzgodnienia

Zapytaj o Warsztaty Strategiczne

Tylko szkolenie wewnętrzne dla firm i zespołów

 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Zespołowe planowanie strategii

Jak przygotować strategię wspólnie z zespołem

 


Zaangażuj zespół we wspólną pracę nad rozwojem i planowaniem strategii. Dzięki temu zadbasz nie tylko o zbudowanie wspólnej podstawy do dalszego działania, ale pozwolisz pracownikom wykorzystać doświadczenia, które zmotywują ich do realizacji planów. Zespołowe planowanie strategii jest bardzo skutecznym podejściem zapewniającym przeniesienie potencjału budowanych idei na konkretne plany i działania.


 

Czytaj więcej