Xellect Logo 14

 

KPI

Key Performance Indicators

WDROŻENIE I SZKOLENIA

 

Przygotowanie do określenia i posługiwania się
KPI (Key Performance Indicators)

 


 

 

Wdrożenie KPI polega na ustanowieniu systemu pomiaru i oceny wyników dla kluczowych działań i strumieni wartości w organizacji

 


 

 

 • Pierwszy etap wdrożenia obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu pomiaru oraz dobór KPI

 • Drugi polega na przygotowaniu menedżerów i zespołów do pracy w oparciu o system KPI

 • Trzeci etap to uruchomienie realizacji celów wraz z procesem ich monitorowania za pomocą KPI

 

 


 

Korzyści z wdrożenia KPI

 

 • Jasny standard pomiaru wyników
 • Ustanowiony standard wydajności i efektywności
 • Określona baza wskaźników KPI
 • Stały dostęp do informacji decyzyjnych
 • Koncentracja na priorytetach strategicznych
 • Podstawa do wdrożenia systemu OKR 

 

 

 


 

ZAPYTAJ O WDROŻENIE KPI

 

KPI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

SZKOLENIE


 • Prosto i konkretnie o tym czym są KPI
 • Scenariusz posługiwania się KPI
 • Przydatne narzędzia i szablony
 • Przykłady z praktyki

 

p r o g r a m

 

1. Wprowadzenie do KPI

 • Co to jest KPI (Key Performance Indicators)
 • Charakterystyka typów KPI 
 • Model KPI - 3 elementy
 • Lead & Lag indicators
 • KPI vs MBO vs OKR

2. Zarządzanie za pomocą KPI

 • KPI vs MBO vs OKR
 • Jak korzystać z KPI
 • Pomiar realizacji celów
 • KPI jako kluczowe rezultaty
 • Integracja KPI i OKR
 • Targety i pomiar wyników
 • Monitoring rezultatów na bazie KPI

3. Wdrażanie KPI

 • 3 etapy wdrożenia
 • KPI w działaniach i strumieniach wartości
 • Macierz projektowania KPI
 • Kalibrowanie KPI
 • Zbieranie danych i raportowanie 

4. Sesja pytań Q&A

 • Rekomendacje
 • Jakich błędów unikać

--------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE ON-LINE

Realizacja

 • Termin: 1 czerwca 2021
 • Sesja: 5 godz.
 • Czas: 9:00-14:00
 • Limit miejsc: 10
 • Technologia: Clickmeeting, Excel
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński

  

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU ON-LINE za 499 PLN

lub

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA FIRMY lub ZESPOŁU

MANAGEMENT CLASSIC

KPI - Key Performance Indicators

Co to jest i jak działa

 


KPI - Key Performance Indicators – to wskaźniki odzwierciedlające działania i aktywności (wykonanie, wydajność - ang. Performance), kluczowe dla realizacji określonego celu. Nie są miarami wyrażonymi finansowo, a ich pomiar może być dokonywany na bieżąco. Mówią co należy zrobić, aby osiągnąć określony rezultat/cel.


 

Czytaj więcej