Xellect Logo 14

 

WSKAŹNIKI KPI

WDROŻENIE I SZKOLENIA

 

Przygotowanie do określenia i posługiwania się
systemem wskaźników KPI (Key Performance Indicators)

 


 

 

 

Wdrożenie KPI polega na ustanowieniu systemu pomiaru i oceny wyników dla kluczowych działań w organizacji

 


 

 

Pierwszy etap wdrożenia obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu pomiaru oraz dobór KPI.

Drugi polega na przygotowaniu menedżerów i zespołów do pracy w oparciu o system KPI.

Trzeci etap to uruchomienie realizacji celów wraz z procesem ich monitorowania za pomocą KPI

 

 


 

Korzyści z wdrożenia KPI

 

 • Jasny standard pomiaru wyników.
 • Ustanowiony standard wydajności i efektywności.
 • Określona baza wskaźników KPI.
 • Stały dostęp do informacji decyzyjnych.
 • Koncentracja na priorytetach strategicznych. 
 • Podstawa do wdrożenia systemu MBO. 

 

 


 

ZAPYTAJ O WDROŻENIE KPI

 

 

KPI

KEY PERFORMANCE INDICATORS

 


SZKOLENIE

 


 

 

dopasowane do specyfiki firmy


 

WSPARCIE PRZEDWDROŻENIOWE (OPCJA)

 • Ukierunkowanie frmy na wydajność i efektywność.
 • Ustanowienie systemu pomiaru.
 • Harmonogram wdrożenia.
 • Instrukcje i narzędzia KPI.
 • Zasady premiowania w oparciu o KPI.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zasady zarządzania za pomocą KPI.
 • Pomiar wydajności i efektywności.
 • Rodzaje KPI.
 • Pomiar celów i standardów pracy.
 • Projektowanie KPI.
 • Dopasowanie KPI do celów.
 • Targety i pomiar wyników.
 • Ocena na podstawie KPI
 • Kalibrowanie KPI
 • Zbieranie danych i raportowanie
 • Powiązanie z systemem premiowania
 • Powiązanie z systemem MBO 

 • Ćwiczenia z narzędziami
 • Trening umiejętności
 • Określenie KPI, celów, targetów
 • Wsparcie doradcze w doborze KPI

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE
STACJONARNE oraz ZDALNE (on-line)

MANAGEMENT CLASSIC

KPI - Key Performance Indicators

Co to jest i jak działa

 


KPI - Key Performance Indicators – to wskaźniki odzwierciedlające działania i aktywności (wykonanie, wydajność - ang. Performance), kluczowe dla realizacji określonego celu. Nie są miarami wyrażonymi finansowo, a ich pomiar może być dokonywany na bieżąco. Mówią co należy zrobić, aby osiągnąć określony rezultat/cel.


 

Czytaj więcej