Xellect Logo 14

 

WARSZTATY STRATEGICZNE

WARSZTATY

 

Zespołowe planowanie strategii
ze wsparciem doradczym 

 


 

 

 

PROJEKTOWANIE STRATEGII

 WARSZTATY STRATEGICZNE

BUSINESS DESIGN

 


LIDER I ZESPÓŁ


 

 

KICK-OFF Meeting

 • Uzgodnienie zakresu prac
 • Podejście adaptacyjne
 • Przygotowanie zespołu
 • Przygotowanie harmonogramu

 Analiza potencjału

 • Analiza obszaru (działu)
 • Czynniki sukcesu
 • Scenariusze rozwoju
 • Opcje strategiczne
 • Wizja strategiczna
 • Ukierunkowanie strategiczne
 • Rekomendacje rozwojowe

Planowanie strategii

 • Określenie celów strategicznych (OKR)
 • Wybór tematów strategicznych
 • GO Model Canvas
 • Cele oraz wskaźniki KPI
 • Architektura celów
 • Przygotowanie Briefu Strategicznego
  .

Planowanie inicjatyw strategicznych

 • Zaplanowanie i wybór inicjatyw
 • Analiza ryzyk projektowych
 • Przygotowanie kart projektów
 • Podział odpowiedzialności i zasobów
 • Przygotowanie harmonogramu projektów

Ukierunkowanie strategiczne 

 • Zakomunikowanie strategii
 • Przygotowanie modelu zarządzania

 • Opracowanie Briefu Strategicznego

 

 

ZAPYTAJ O WARSZTATY
STACJONARNE oraz ZDALNE (on-line)

 

 

PLANOWANIE STRATEGII

 WARSZTATY STRATEGICZNE

MANAGEMENT CLASSIC

 


ZARZĄD I MENEDŻEROWIE FIRMY


 

 

KICK-OFF Meeting

 • Uzgodnienie zakresu prac
 • Dopasowanie podejścia
 • Przygotowanie zespołu
 • Przygotowanie harmonogramu

 Analiza potencjału

 • Analiza strategiczna
 • Czynniki sukcesu
 • Scenariusze rozwoju
 • Opcje strategiczne
 • Wizja strategiczna
 • Ukierunkowanie strategiczne
 • Rekomendacje rozwojowe

Planowanie strategii

 • Określenie celów strategicznych
 • Wybór tematów strategicznych
 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Cele oraz wskaźniki KPI
 • Opracowanie mapy strategicznej
 • Przygotowanie do kaskadowania celów
 • Przygotowanie Planu Strategicznego

Planowanie inicjatyw strategicznych

 • Zaplanowanie i wybór inicjatyw
 • Analiza ryzyk projektowych
 • Przygotowanie kart projektów
 • Podział odpowiedzialności i zasobów
 • Przygotowanie harmonogramu projektów

Ukierunkowanie strategiczne firmy

 • Zakomunikowanie strategii
 • Przygotowanie modelu zarządzania

 • Opracowanie planu strategicznego

 

 

ZAPYTAJ O WARSZTATY
STACJONARNE oraz ZDALNE (on-line)

MANAGEMENT CLASSIC

Zespołowe planowanie strategii

Jak przygotować strategię wspólnie z zespołem

 


Zaangażuj zespół we wspólną pracę nad rozwojem i planowaniem strategii. Dzięki temu zadbasz nie tylko o zbudowanie wspólnej podstawy do dalszego działania, ale pozwolisz pracownikom wykorzystać doświadczenia, które zmotywują ich do realizacji planów. Zespołowe planowanie strategii jest bardzo skutecznym podejściem zapewniającym przeniesienie potencjału budowanych idei na konkretne plany i działania.


 

Czytaj więcej