Xellect Logo 14

 

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

WARSZTATY I SZKOLENIA

 

Przygotowanie lidera i zespołu
do zaplanowania i realizacji zmian.

 


 

 

Zarządzanie zmianami

 CHANGE MANAGEMENT

 


SEMI-PROJECT


 LIDER I ZESPÓŁ


do uzgodnienia


od 3 dni


do 12 osób


dopasowane do specyfiki zespołu


 • Zrozumienie kontekstu i procesu zmian
 • Przygotowanie do zmian - modele zachowań
 • Przygotowanie zespołu projektowego
 • Ukierunkowanie zespołu na realizację zmian
 • Określenie zakresu zmian
 • Analiza i ocena potencjału do zmian
 • Prognozowanie ryzyk w zmianach
 • Identyfikowanie beneficjentów zmian
 • Zaplanowanie procesu zmian (cele i rezultaty)
 • Przygotowanie taktycznego planu zmian
 • Przygotowanie do realizacji projektu i wdrożenia zmian
 • Zarządzanie procesem zmian.

 

 

  

 


 • Koncepcja zmian
 • Przygotowany zespół
 • Plan wdrożeniowy zmian
 • Plan taktyczny zmian
 • Wsparcie procesu zmian
   

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

 

Zarządzanie zmianami

 CHANGE MANAGEMENT

 


WARSZTATY


 LIDER I ZESPÓŁ


~ 4850 PLN netto/zesp.


2 dni


do 12 osób


dopasowane do specyfiki zespołu


 • Zrozumienie kontekstu i procesu zmian.
 • Przygotowanie do zmian - modele zachowań i działań.
 • Kluczowe czynniki powodzenia w zmianach – model Gleichera.
 • Emocjonalne i psychologiczne aspekty zmian – fazy zmian.
 • Czynniki wywołujące opór przed zmianami.
 • Źródła zmian organizacyjnych – inicjatywy, cele, projekty
 • Twarde i miękkie aspekty zmian.
 • Prognozowanie ryzyk w zmianach
 • Identyfikowanie beneficjentów zmian
 • Przygotowanie zespołu projektowego
 • Ukierunkowanie zespołu projektowego
 • Określenie zakresu zmian.
 • Analiza i ocena potencjału do zmian.
 • Zaplanowanie procesu zmian (cele i rezultaty).
 • Przygotowanie taktycznego planu zmian.
 • Przygotowanie do realizacji projektu i wdrożenia zmian.
 • Zarządzanie procesem zmian.

 • Koncepcja zmian
 • Przygotowany zespół
 • Plan wdrożeniowy zmian
 • Plan taktyczny zmian

 

 


 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

MANAGEMENT CLASSIC