Xellect Logo 14

 

Ekstremalne zarządzanie projektami
(VUCA)

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

EKSTREMALNE (VUCA)

 

 


SZKOLENIE


 LIDERZY i MENEDŻEROWIE


~ 3950 PLN netto/zesp.


1 dzień


do 12 osób


 

 • Zarządzanie projektami (VUCA)
 • Czym jest projekt ekstremalny, definicja
 • TPM vs. projekty ekstremalne
 • Dynamika i czynniki sukcesu
 • Strategia i innowacje
 • Elastyczny model zarządzania projektem
 • Charakterystyka i przykłady projektów
 • Styl zarządzania projektem
 • Ukierunkowanie na biznes - 4 pytania
 • Przygotowanie zespołu - wartości
 • Role menedżera projektu
 • Zarządzanie energią zespołu
 • Zasady komunikacji w zespole
 • Ścieżka narzędziowa (szablony)
 • Spotkanie planujące – kroki
 • Cele projektowe i kryteria sukcesu
 • Podział zadań i odpowiedzialności
 • Projektowanie mapy korzyści
 • Monitoring i przeglądy projektu
 • Model SCORE
 • Ewaluacja projektu i decyzje .

  • Wykład z prezentacją
 • Dyskusja moderowana
 • Planowanie rozwoju kompetencji

.


  

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

EKSTREMALNE (VUCA)

 

 


WARSZTATY


 LIDERZY i MENEDŻEROWIE


do uzgodnienia


2 dni


do 12 osób


szkolenie dopasowane do firmy


 • Zarządzanie projektami (VUCA)
 • Czym jest projekt ekstremalny, definicja
 • TPM vs. projekty ekstremalne
 • Dynamika i czynniki sukcesu
 • Strategia i innowacje
 • Elastyczny model zarządzania projektem
 • 3 x O Objectives, Output, Outcome
 • Charakterystyka i przykłady projektów
 • Styl zarządzania projektem
 • Ukierunkowanie na biznes
 • Przygotowanie zespołu - wartości
 • Role menedżera projektu
 • Zarządzanie energią zespołu
 • Zasady komunikacji w zespole
 • Symulacja projektu eXtreme
 • Ścieżka narzędziowa (szablony)
 • Spotkanie planujące – kroki
 • Cele projektowe i kryteria sukcesu
 • Podział zadań i odpowiedzialności
 • OKRs typu Milestones
 • Projektowanie mapy korzyści
 • Monitoring i przeglądy projektu
 • Model SCORE
 • Ewaluacja projektu i decyzje .

 • Wykład z prezentacją
 • Dyskusja moderowana
 • Planowanie rozwoju kompetencji
 • Symulacja działań projektowych

.


  

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Ekstremalne zarządzanie projektami

Realizacja projektów w środowisku VUCA

 


W obszarach związanych z rozwojem strategicznym oraz tam, gdzie często stawia się abstrakcyjne cele dominuje podejście adaptacyjne. Jest także stosowane w środowisku VUCA.  Praca w takim środowisku niesie większe ryzyko niepowodzenia, wymaga większych wysiłków i generuje niepewność. Na rezultaty ma wpływ nieskończenie wiele czynników.

 

Czytaj więcej