OKR ON LINE WORKSHOP XELLECT

  

WIĘCEJ

 

  

 Xellect Logo 14

 

Objective & Key Results

WDROŻENIE I SZKOLENIA

Jak skutecznie planować i realizować cele
w zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku

 


 

 

 

Kompleksowe podejście wdrożeniowe z modelem systemu OKR oraz pakietem szkoleń i narzędzi

 


1. Opracowany model systemu OKR.
2. Instrukcje i narzędzia.
3. Szkolenia wdrożeniowe.
4. Wsparcie w transformacji.
5. Software do zarządzania OKR.

 


 

Rezultaty

 

 • Poprawa skuteczności w realizacji celów.
 • Powiązanie celów ze strategią.
 • Efektywne i zwinne zarządzanie.
 • Koncentracja na priorytetach.
 • Ukierunkowanie na wyniki.
 • Jasne zasady komunikacji i współpracy.

 

 

 

Software 
do zarządzania za pomocą OKRs

OKR Profit

 

 

 


 

ZAPYTAJ O WDROŻENIE OKR

OKR

OBJECTIVE & KEY RESULTS

 


SZKOLENIE


cena do uzgodnienia 


 1 dzień


6-12 osób/zespół


dopasowane do specyfiki firmy 


 

WPROWADZENIE DO KONCEPCJI OKR

 • Składniki modelu OKR.
 • Korzyści z zastosowania OKR.
 • Trzy rodzaje OKR.
 • Skad brać OKRy - źródła i priorytety
 • Model zarządzania za pomocą OKR.

PROJEKTOWANIE OKR

 • Projektowanie OKRs - ścieżka i narzędzia
 • Projektowanie celów.
 • Projektowanie Kluczowych Rezultatów.
 • Pionowe i poziome integrowanie OKR.

ZARZĄDZANIE ZA POMOCĄ OKR

 • Zasady pomiaru i oceny postępów.
 • Feedback i cykl zarządzania OKR.
 • Integrowanie OKR ze strategią firmy.
 • Praca zespołowa z OKR.

 


 
 • Podejście oparte o projektowanie (Business Design)
 • Ćwiczenia z zastosowaniem narzędzi (Canvas)
 • Określenie celów i Key Results.
 • Przygotowanie do zastosowania metody.

 


 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

 

OKR ON LINE WORKSHOP XELLECT

 

ZOBACZ WARSZTATY ON-LINE

 

Wyznaczanie celów nowej generacji

Co to jest i jak posługiwać się OKRs
Objective and Key Results

 


OKRs – Objectives and Key Results - czyli cele i rezultaty. To metoda wyznaczania i realizacji celów nowej generacji. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność biznesową, a szczególnie tą związana z rozwojem strategicznym. Jeśli jest dobrze wdrożona może stać się kluczową siłą napędową w rozwoju firmy. Technika jest popularna, ponieważ jest prosta zarówno w zastosowaniu jak i we wdrożeniu.


 

Czytaj więcej