Xellect Logo 14

 

PROJEKTOWANIE MODELI BIZNESOWYCH

- BUSINESS DESIGN -

 

MODEL BIZNESU

PROJEKTOWANIE

 


WARSZTATY PROJEKTOWANIA


 FIRMA | STARTUP


dopasowane do specyfiki firmy


 

Wprowadzenie do projektowania modeli biznesowych

 • Zasady budowania modeli biznesowych.
 • Model biznesowy w planowaniu strategii.
 • Business Model Canvas by Strategyzer.com.

Projektowanie biznesu - wpływ otoczenia

 • Analiza otoczenia biznesowego.
 • Identyfikacja szans i zagrożeń.
 • Trendy społeczne i technologiczne.
 • Przygotowanie do innowacyjnego rozwoju.

Projektowanie biznesu - propozycja wartości i klienci

 • Definiowanie propozycji wartości dla segmentu klientów.
 • Wartości materialne i niematerialne - innowacje.
 • Projektowanie wartości w kontekście problemów i oczekiwań.
 • Formułowanie komunikatu o wartościach dla klientów.
 • Strumienie przychodów i podejście do rozliczeń z klientami.

Projektowanie biznesu - procesy i zasoby

 • Procesy: w jaki sposób tworzymy wartości.
 • Zasoby: kluczowe zasoby materialne, niematerialne i wirtualne.
 • Partnerzy: wsparcie zewnętrzne i outsourcing.
 • Koszty obsługi modelu biznesowego.

Przygotowanie do testowania modelu biznesowego

 • Zasady oceny i monitorowania celów.
 • Hipoteza strategiczna.
 • Określenie kryteriów sukcesu.
 • Testowanie modelu i modyfikacje.

 • Zespół: 6-12 osób

 • Realizacja: 2 dni szkoleniowe

 • Ćwiczenia.
 • Praca z kanwami (Business Model Canvas)
 • Projekt modelu biznesowego