Xellect Logo 14

 

Strategic Workflow Design

KONCENTRACJA NA STRUMIENIACH WARTOŚCI

 --- Value Stream ---

 

WARSZTATY

M A S T E R C L A S S

agile

 • Zarządzanie w środowisku VUCA
 • Koncepcja Management by Traction
 • Strumienie wartości Value Stream
 • Strategiczny strumień tworzenia wartości
 • Wprowadzenie do technologii OKR

design

 • Model Strategic Workflow
 • Kompetencje i role lidera i zespołu
 • Product Development Teams
 • Projektowanie Strategic Workflow

thinking

 • Planowanie i realizacja celów (OKR)
 • Alignment celów
 • Pomiar i ocena rezultatów
 • Zarządzanie realizacją celów

Zbuduj zwinną organizację skoncentrowaną na strumieniach wartości 

 


 •  Przygotuj firmę do wdrożenia technologii OKR
 •  Skoncentruj zasoby na strumieniach wartości (Value Streams)
 •  Wykorzystaj potencjał Design Thinking w tworzeniu rozwiązań
 •  Poznaj koncepcję  Management by Traction

 

Wykorzystaj siłę Design Thinking

Przygotuj zespół do realizacji celów w środowisku VUCA

 

ZOBACZ KSIĄŻKĘ

OKR Cluster

Masterclass Workshop

Strategic Workflow Design
Copyright © 2020 XELLECT Tomasz Krzemiński

flow session

1. W O R K S H O P

2 SESJE
100% ON-LINE


 • Projektowanie Strategic Workflow 
 • Standady działania i narzędzia
 • Rozwój ról i kompetencji

S T R A T E G I C   W O R K F L O W

Strefy projektowania systemu

 • Runway
 • Feedback Loop
 • Service

S T R A G I L E R  &  F L Y I N G  S Q U A D

Przygotowanie do pełnienia ról:

 • Flow Master
 • Partners

creo camp

2. W O R K S H O P

2 SESJE
100% ON-LINE


 • Planowanie celów i strategii 
 • Koncepcja rozwoju i tworzenie rozwiązań
 • Mierniki i projekty

S T R A T E G I C   W O R K F L O W

Strefy planowania OKR

 • Runway
 • ---
 • ---

S T R A G I L E R  &  F L Y I N G  S Q U A D

Przygotowanie do pełnienia ról:

 • Business Designer
 • Designers

strategic sprint

3. W O R K S H O P

2 SESJE
100% ON-LINE


 • Przygotowanie do zarządzania
 • Standardy komunikacji
 • Zasady pomiaru i oceny

S T R A T E G I C   W O R K F L O W

Strefy realizacji OKR

 • ---
 • Feedback Loop
 • Service

S T R A G I L E R  &  F L Y I N G  S Q U A D

Przygotowanie do pełnienia ról:

 • Strategy Champion
 • Performers

Strategic Workflow

M A S T E R C L A S S

 

ZAPYTAJ O WARSZTATY

Stragiler and Flying Squad

 

Przygotuj menedżerów i zespoły 
do realizacji celów w środowisku VUCA

 


 • Wsparcie dla zespołów rozwojowych Development Teams
 • Nowe role menedżerów i zespołów Stragiler & Flying Squads
 • Model systemu zarządzania utrwalony w Strategic Workflow
 • Narzędzia i standardy planowania i realizacji celów
 • Koncentracja na Strumieniach Wartości Value Streams

 

STRAGILER & FLYING SQUADS

Dla kogo jest ten program

 


 • Firmy przygotowujące się do transformacji i zwinnego zarządzania
 • Menedżerowie stojący przed wyzwaniem wdrożenia OKR
 • Zespoły i menedżerowie ukierunkowni na poprawę efektywności

 • Strategic Project Managers
 • Development Teams
 • Product Owners
 • Tribe Leaders
 • Value Stream Leaders

 

Korzyści z uczestnictwa w programie

 

 • Wprowadzenie nowoczesnego Know-How w obszarze zarządzania
 • Przygotowanie do zarządzania strategicznym strumieniem pracy
 • Skuteczna i sprawdzona w praktyce metodologia wdrożeniowa
 • Łatwe do zastosowania standardy i narzędzia
 • Ścieżka edukacyjna i rozwojowa
 • Jasny i dopasowany do organizacji model systemu zarządzania

 

Strategic Workflow

ZAPYTAJ O WARSZTATY