Xellect Logo 14

 

ZWINNE PROJEKTOWANIE CELÓW

- BUSINESS DESIGN -

WARSZTATY PROJEKTOWANIA

 

Jak w zwinny sposób projektować cele
i przygotować się do ich realizacji
(VUCA)

 


 

 

PROJEKTOWANIE CELÓW

ZWINNE

 


WARSZTATY


 LIDER I ZESPÓŁ


dopasowane do specyfiki zespołu


2 dni


 6-12 osób


 Poznaj GO Model Canvas

 • Co to jest GO Model.
 • Przeznaczenie i możliwości zastosowania metody.
 • Dlaczego warto stosować GO Model Canvas. 
 • Zalety projektowania celów w duchu Design Thinking.

Zasady projektowania celów rozwojowych

 • Cel celowi nierówny - rodzaje celów.
 • Struktura i główne elementy GO Model Canvas.
 • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów. 
 • Techniki projektowania celów: podejście indywidualne i zespołowe. 

Projektowanie celów krok po kroku

 • Zasady projektowania celów głównych. 
 • Wybór czynników sukcesu. 
 • Projektowanie celów pośrednich.
 • Projektowanie wskaźników KPI.

Projektowanie inicjatyw

 • Rodzaje wsparcia w realizacji celów.
 • Zasady projektowania obszarów wsparcia (projekty). 
 • Inicjatywy wspierające (3i) - interwencje, inwencje, innowacje
 • Kaskadowanie celów - architektura.

Realizacja celów z GO Model Canvas

 • Przygotowanie zespołu i lidera do zwinnego zarządzania
 • Zasady opracowania Briefu strategicznego. 
 • Realizacja celów na poziomie operacyjnym
 • Ocena rezultatów - zasady oceny

Projektowanie celów zespołowych

 • Jak projektować cele zespołowe.
 • Poziome integrowanie celów we współpracy.
 • GO Model Canvas w kierowaniu zespołem.
 • Integrowanie celów firmy z działaniami zespołów.

 • Ćwiczenia- projektowanie celów
 • GO Model Canvas
 • Architektura celów
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty

 

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

 

ZWINNE PROJEKTOWANIE
CELÓW


SZKOLENIE ON-LINE
eLearning


7 lekcji z instrukcjami
zestaw narzędzi
14 filmików z przykładami


 

GO Model Canvas Logo New 

 


 

 

 KUP SUBSKRYPCJĘ

xellect GO Model Canvas Logo

Dlaczego warto projektować cele

za pomocą GO Model Canvas

 


To narzędzie które ułatwia i przyspiesza okreslanie celów oraz powiązanych z nimi inicjatyw oraz wskaźników KPI (Key Performance Indicators). Ułatwia wdrożenie i stosowanie zasad zarządzania przez cele. Głowne elementy GO Model Canvas, to: Golas (cele główne), Objectives (cele pośrednie), Model (model celów),Canvas (szablon do projektowania celów)...


 

Czytaj więcej