Xellect Home

 OKR
Objective & Key Results 

 

OKR Pulpit

NARZĘDZIA

Technologia wspierająca wdrożenie i stosowanie OKR

 

OKR PULPIT XELLECT

Co to jest OKR Pulpit

 • To zestaw szablonów do posługiwania się OKR
 • Jest przygotowany w aplikacji Excel
 • Zawiera to, co niezbędne do wdrożenia i stosowania OKR
 • Ułatwia kalkulowanie i ocenę rezultatów
 • Wykorzystywany przez osoby indywidualne i zespoły
 • Zawiera elementy automatyzujące planowanie OKR
 • Ułatwia i przyspiesza proces planowania celów

 


Cechy i korzyści OKR Pulpit™


 • Określa standard posługiwania się OKR
 • Może być błyskawicznie wdrożony i stosowany
 • Wspiera praktycznie proces uczenia się metody OKR
 • Pozwala na planowanie OKR zgodnie ze standardami
 • Uwzględnia źródła celów i powody ich stawiania

 

 • Wprowadza  ścieżkę posługiwania się OKR krok po kroku
 • Może być elastycznie dostosowany do potrzeb organizacji
 • Ułatwia transfer systemu OKR do innych aplikacji ( Profit.CO )
 • Może być wykorzystywany lokalnie jak plik współdzielony
 • Jest alternatywą dla aplikacji chmurowych

 


OKR Pulpit™ w szkoleniach i wdrożeniach


 • Jest narzędziem szkoleniowym wprowadzającym w arkana OKR
 • Ułatwia zastosowanie podejścia Learning by Doing
 • Ułatwia szkolenia i korzystanie z OKR w trybie zdalnym (on-line)
 • Jest wykorzystywany w takich szkoleniach OKR jak:
 • Planowanie i alignment OKR
 • Zarządzanie realizacją OKR
 • Strategic Workflow Design
 • OKR Master Certyfikacja
 • Stragiler Certyfikacja
 • OKR Pulpit jest elementem programów wdrożeniowych
 • Znacznie przyspiesza wdrożenie metody OKR

 


Kiedy korzystać z OKR Pulpit™


 • Etap wdrażania systemu OKR i uczenia się metody
 • Budowanie MVP (prototypu) systemu zarządzania
 • Etap powdrożeniowy związany z zastosowaniem OKR
 • W pełnym cyklu realizacji i monitoringu OKR
 • Etap doskonalenia i wprowadzania modyfikacji w systemie OKR

 

Architektura

OKR Pulpit

MENU OKR PULPIT (WERSJA BASE)

 

Pulpit OKR menu

 

PRZYKŁADY SZABLONÓW DO PROJEKTOWANIA OKR

 

Pulpit OKR arkusze do projektowania

 

PRZYKŁADY SZABLONÓW KALKULACYJNYCH

Pulpit OKR arkusz kalkulacyjn

 

Użytkownicy OKR Pulpit

OKR Pulpit users

Subskrypcje OKR Pulpit

Dostępne wkrótce